oversigt, set fra NV
.
oversigt, set fra ØNØ
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342532
Sted- og lokalitetsnummer
040220-67
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 28 m Ø-V, 23 m N-S. 4,5 m høj set fra øst og ca. 2 m høj set fra vest.

Undersøgelseshistorie

2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumHøj. 28x23m Ø-V, ca. 4,5 m høj set fra øst, ca. 2m høj set fra vest På den nordlige side af Vigersdal å, ligger en høj på den yderste SØ-lige del af et næs. Vest, syd og øst herfor falder terrænet og et større vådområde strækker sig fra Haraldsted Sø (tidlig. Langesø) i vest til Kværkeby mose i øst. Højen har uregelmæssig højfod og højsider. Højen synes at have været udsat for skader, måske forårsaget af græssende kreaturer eller af oversvømmelse fra vådområdet? En stor del af den sydlige halvdel har kun sporadisk vegetationsdække. Højmaterialet synes her at være meget gruset. Højen er højest set fra VNV, hvor højsiden også er mere markant. Mod øst og SØ flader højen ud og går i et med skråningen. En gammel kørevej løber i 2 m zonen mod øst. Syd for højen findes en bro over Vigersdal Å.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links