Højen set fra øst
.
højen set fra nord
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40082
Sted- og lokalitetsnummer
220304-65
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl: 1930, Christian Jessen, Rugbjerg. Afmærkn.: MS 1933, R. Skovmand. "Storgadehøj", 2,8 x 19 m. Toppen noget ujævn med fald mod øst. Vestsiden kreaturbeskadiget fra fod til top, ved toppen en "afgravning" af 60 cm's dybde. Nordvestsiden kreaturbeskadiget fra fod og 3 m op ad højsiden. Ca. 1 - 1,5 m af nordfoden afgravet, hvorved større og mindre sten er synlige. I nordøstsiden en bred, flad sænkning fra top og 2/3 ned ad højsiden. Østfoden kreaturbeskadiget indtil 3 m op ad højsiden. Mærkesten i østfod, 0,25 - 0,30 m af den ru nedre del blotlagt. 5 sten af fodkrans synlige mod øst ca. 1 m nord for mærkestenen. Øst-sydøstfod noget kreaturbeskadiget, heri ses 5 store sten og et par mindre. I sydøstsiden en bred, flad sænkning fra top til fod. Hele sydfoden er kreaturskadet og en fodkrans af 44 større og mindre, tætsiddende sten blotlagt, ca. 35 lignende ligger uden for højfoden, dels stammende fra fodkrans, dels fra højfyld. I vest-sydvest- siden en ca. 2 m bred, ca. 0,5 m dyb sænkning nær top. Højen er delvis vege- tationsløs, rundt om i højoverfladen ses sten af forskellig størrelse. Iøv- rigt græsgroet og bevokset med gamle bjergfyr, delvis udgåede.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Toppen af en delvis højlignende Banke har ligget en lille Høj, nu saa at sige borte.
1932
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor træbevokset høj. Fredlyst ved nævn.
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Storgadehøj", 2,8 x 19 m. Toppen noget ujævn med fald mod øst. Vestsiden kreaturbeskadiget fra fod til top, ved toppen en "afgravning" af ca 60 cm's dybde. NV-siden kreaturbeskadiget fra fod og 3 m op ad højsiden. Ca 1-1,5 m af N-foden afgravet, hvorved større og mindre sten er blevet synlige. I NØ-siden en bred flad sænkning fra top og 2/3 ned ad højsiden. Østfoden kreaturbeskadiget indtil 3 m op ad højsiden. MS i østfod, 0,25-0,30 m af den ru nedre del blotlagt. 5 sten af fodkrans synlige mod øst ca 1 m N for MS. Ø-SØ-foden noget kreaturbeskadiget heri ses 5 store sten og et par mindre. I SØ-siden en bred flad sænkning fra top til fod. Hele sydfoden er kreaturbeskadiget og en fodkrans af 44 større og mindre tætsiddende sten blotlagt, ca 35 lignende sten ligger uden for højfoden, dels stammende fra fodkrans dels fra højfyld. I VSV-siden en ca 2 m bred, ca 0,5 m dyb sænkning nær top. Højen er delvis vegetationsløs, rundt om i højoverfladen ses sten af forskellig størrelse. I øvrigt græsgroet og bevokset med gamle bjergfyr delvis udgåede. (Det aftaltes med forpagteren at kreaturskaderne på højen istandsættes inden 1-5-1957, dog således at løse sten bliver liggende uden for højfoden, men ikke fjernes. Ingen nyplantning finder sted).
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links