4873 5 synlige randstene i øst. Set fra Ø.
.
4868 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412752
Sted- og lokalitetsnummer
050206-128
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Høj, 1,5 x 11 m. Mod SØ spor af ældre gravning. Gang.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Jordhøi, 32 Fod i Tværmaal, 3 Fod høi. Af Randstenene ere de fleste borttagne. En Del beskadiget ved Gravning, dog er Hovedgraven maaske ikke forstyrret. Alle Høiene i Petersgaards Hestehave, om hvilke ikke Andet er udtrykkelig bemærket, ere velbevarede og ligge paa jævn, flad Mark.
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, bevoxet med større Bøge. En anlagt Lystgang er ført udenom Højen. 6 Randsten synlige, de øvrige vistnok opgravet. Nedad den sydøstlige Side en større udjævnet Gravning, c.12'l. 10' br. 1 1/2' d.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1 1/2+11 m. Mod SØ Spor af ældre Gravning. Gang.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 5 synlige randsten østside. FM-sten sat i østside. Rundhøjen er beliggende lige vest for en befæstet kørevej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links