Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45265
Sted- og lokalitetsnummer
070619-49
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 24 x 16 m, 3,5 m høj; V-siden stejlt afgravet; også S-siden noget afgravet. Toppen med stor udhulning, 6 m bred, 1,5 m dyb. Græs og store træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 24 x 16 m, 3.50 m høj, vestsiden stejlt afgravet, også sydsiden noget afgravet. Toppen med stor udhulning, 6 m bred, 1.50 m dyb. Græs og store træer, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Beskadigelser: I den stejlt afgravede vestside ses et slidspor som efter børns færdsel: kælkning eller lign. gliden ned ad højside. I top og ud mod sydside er stor udhulning: 6x4 m, 1,25 m dyb. - Som i fredningsliste. Beliggenhed: Ligger højt i terrænet, men alligevel på faldende terræn bag højdedraget ned mod kysten. Adgang: Ikke helt frem til højen. Markvejen fører sønden om. Mål: 3,5x22x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sb. 49 og sb. 50. Statelige høje. I grunden seværdige, men medtagne, og adgangsforhold er ret ringe. Bevoksning: 1981: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links