Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30251
Sted- og lokalitetsnummer
030714-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3025-1, 2, 3, 4. MS (1893 Petersen, Ny Sonnerup). Sølvbæger Høj, 1,5 x 12m. Foden lidt afskåret. Lidt krat.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ved Foden lidt afskaaren Høi, 3 3/4' høi, Diameter: 59' V.t.Nv.- Ø.t.Sø. [sb.8-10] ligge paa en høi Bakke. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 1/2 x 12 m., Foden lidt afskaaret. Lidt Krat.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den måler ca 1,5x12x12 m. med en ret stejl fod, delvis uden vegetation. Højen er tæt tilvokset med krat og der ses en del hovedstore sten på højoverfladen. Der er ikke pløjet for tæt på højen i nyere tid, ligger ved kant af skråning. Omtrent midt på højen er en aflang fordybning, der måler ca 0,5x2,5x1,2 m i N-S'lig retning, ligner en udgravning, ikke tilgroet men fyldt med en del blade, sten og grene. I "udgravningskanten" ses hovedstore og lidt større sten, i en uregelmæssig placering, højfyld? eller støttesten til kiste? Hullet burde tildækkes. Mod Ø afstand ca 25 m er et sommerhuskvarter, bebyggelse ned ad skråning men tilplantning op til skel. Højen ligger på V-siden af langstrakt bakke ud til Vesterløk, højt i terræn, ca 50 m fra offentlig vej. Bad ejer undlade at lægge sten på højen fremover samt passe på højfod. Alle højene kunne ved pleje blive flottere anlæg. Gav ejer tilladelse til en vis beskæring af vegetation, uden at grave rødder op. . ** Seværdighedsforklaring ** Høj nær andre mindesmærker højt i terræn, vidt udsyn, dog sommerhusbebygelse mod Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links