Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312562
Sted- og lokalitetsnummer
020611-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x12 m; vestsiden stejlt afskåret af gl.grusgrav; træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart N for foregaaende [sb.49] for foregaaende en lav Høi, afgravet i den vestlige Side.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 12 m, Vestsiden stejlt afskaaret af gl. Grusgrav, træbevokset.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 2x12x12 m. Mod V er der en større halvmåneformet indgravning i højen og mod Ø en mindre nedgravning - af ældre dato, ellers hvælvet. Højen er beplantet med nåletræer (under 0,5 m høje) og derimellem vokser græs og mindre buske. Højen ligger i en nyplantning med graner, løvskov og engdrag udenom, indhegnet. Ligger på en markeret morænebakke, nær andre høje med en stejl skråning især ned mod V. Omtrent 10 m fra skovvej og 100 m fra landevej, parkeringsmulighed i skovkanten. Genbesigtigelse 31/12-83. Højene 3125.62-64 er stadig tilplantet med graner, nu ca 0,5-1 m høje. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer/skovridder, der bør skrives i stedet. Skovridderfoged hedder Møller og påasser også skovene på fjordens vestside. ** Seværdighedsforklaring ** Beskr. 8.10.87. stadig tæt tilplantet med ædelgran, ca. 7 år.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links