Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452554
Sted- og lokalitetsnummer
070619-202
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,4 x 9 m. 1 randsten i øst. Træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 0,4 x 9 m. En randsten i øst.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRykkerup Skov. Lav høj beliggende helt ud til skovbryn som angivet på situationsskitse. 2 randsten i Ø. Ca 30 m NØ for højen er ind mod skovbrynet ulovligt deponeret en del affald: Skraldesække, metal og plasticafffald samt marksten. Denne deponering krænker både § 53 for så vidt angår 4525:54 og :55 og skovbyggelinien. Påtalt overfor lodsejeren, der fortalte at affaldshenlæggelsen var sidste stadium i opfyldningen af en gammel mergelgrav og lovede at udjævne og jorddække depotet i løbet af foråret 1985. Mål: 0,5x11,5x9,5 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRandsten: 2 i øst, 1 i syd.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links