187 oversigt. Set fra V.
.
186 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382451
Sted- og lokalitetsnummer
040509-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,50 x 11 m. Bevokset med slåen og tjørn.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1/2 x 11 m. Bevokset med Slaaen og Tjørn.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmråde på ca. 15 m i diameter, som friholdes for dyrkning. Området noget uoverskueligt p.g.a. krat. I de centralere dele af området ses en halv snes større, jordfaste sten, overgroet med mos. Disse kan med (lidt) god vilje fortolkes som rest af et megalitanlæg på lav højning. Højningen med stenene svarer til de målangivelser, der findes på fredningskartotekskortet. Stedet er på 4-cm-kortet angivet med mergelgravsignatur! Man undrer sig over, at dette område er fredet! Det burde vist højest rangere som C-anlæg. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links