Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302819
Sted- og lokalitetsnummer
010606-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 18 m; den nordøstlige trejedel bortgravet og højen står her med ret stejle, men tilgroede sider. I toppen Ge- neralstabspæl.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Toppen af Bakken ligger en velbevaret, smukt rundet Høi, 70 Fod i Tværmaal, 8-9 Alen høi. I Toppen er gravet et firkantet Hul paa et Par Alend Bredde og Dybde, Fod og Side ere urørte. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 18 m, Den nordøstlige Tredjedel bortgravet og Højen staar her med ret stejle, men tilgroede Sider. I Toppen Generalstabspæl.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den nordøstlige tredjedel af højen er gravet væk, næsten til bund. Siderne i krateret er stejle og tilgroede. På højtop ligger ca 1/2 m fyld, som formodentlig stammer fra ødelæggelsen af højen, ligesom der er to mindre (1+1 m) indgravninger i selve højtop. (ingen afmærkning). §53: 35 m NNV for højfod er der plantet en enkelt række graner i et N-S-gående skel. Disp. bør anbefales. Mål: 3,5x20x19 m. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links