oversigt, set fra nabohøj
.
oversigt, set fra VSV
.
oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
292318
Sted- og lokalitetsnummer
030404-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/10 1907, bmd. Jens Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1910, bmd. Jens Larsen. Høj, "Snoghøj" 5 x 17 x 20,5 m. Den er af toppet, lidt ure- gelmæssig form, ret velbev. På Ø-siden findes en flad, smal indskæring fra fod til top. Svag tilgroet mindre hulning i top. Højen er anseligt mindesmærke. NMI: ......mindesmærke, smukt beliggende og med vid udsigt.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. De to "Snoghøjene" [sb.27-28] kaldede, ere fuldstændigt bevarede. Bevoksning: 1983: Græs
1909
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Snoghøj", 5 x 17 (N-S) x 20,5 m. (Ø-V). Den er af toppet, lidt uregelmæssig Form, ret vel bevaret. Paa Østsiden findes en flad, smal Indskæring fra Fod til Top. Svag, tilgroet mindre Hulning i Top. Højen et anseligt Mindesmærke, smukt beliggende og med vid Udsigt.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Snoghøj", 3,3 x 20 m. To gamle, helt tilgroede furer fra nord og ØNØ. En stor sten mod SØ er muligvis en randsten. Opgivet grusgrav umiddelbart syd for højen. I grusgraven et gammelt skur. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Opvækst af løvtræer på nv-side af høj bør fjernes.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links