Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421127
Sted- og lokalitetsnummer
230304-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Snogbæk, bd. 1, bl. 14, art. 15. Høj, 1,75 x 18 m. På nordsiden nær top et hul, 2 x 3 m bredt, 0,75 m dybt. Hele højen gennemgravet af ræve. I Østerskov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj i Skov, bevoxet med ung Bøg. 1,50 m. høj, 18-20 m. i Diam. I Højtop lidt NØ for Midten et stort Hul, nu eftergroet, omtrent rundt, 5-6 m. i Diam., trugformet med ret stejle Sider, ca. 1,50 m. dybt. Højen er saaledes praktisk talt gennemgravet til Bund. Ingen Randsten. Om hvem der har udgravet Højen og hvornaar eller om mulige Fund ved den Lejlighed kunde Ejeren ingen Besked give, ej heller andre.
1920
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 18 m. På nordsiden nær top et hul, 2 x 3 m bredt, 0,75 m dybt. Hele højen gennemgravet af ræve. I Østerskov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen meget ujævn og hullet. Nogle af hullerne, formentlig tildækkede rævegrave, ser ud til at være af nyere dato. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 08.22 fra Ø.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links