6468
.
6471
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352425
Sted- og lokalitetsnummer
040104-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 12 m. Ved nordre højfod 4 randsten, ved vestre fod ligger 5 sten måske randsten bragt lidt ud af leje. Højsiden synes fladt afgravet mod N og Ø. Iøvrigt meget vel- bevaret. Græs-lyngklædt. NMI: "Stejlebanke".

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.1. Nordvest for Gaarden, tæt ved Loddens nordlige Skjel, findes en del af en stærkt beskadiget, rund Jordhøi oprindelig omtrent 70' i Tværmaal. Høien er afkjørt paa de 3 Sider, kun mod Nordøst er Foden endnu urørt. Midtgraven er sandsynligvis ikke forstyrret. Høiens Fod danner nu en Firkant med Sider mod Nordøst og Sydvest paa 30', mod Nordvest og Sydøst paa 40'. De ved Afkjøringen frembragte Brud i Høien ere paa dens høieste Del 8' høie. I Jordfylden findes en Del knust Flint. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gravhøj ved nordre Skjel (se S.M.). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.5 x 12 m. "Stejlebanke". Ved nordre Højfod 4 Randsten, ved vestre Fod ligger 5 Sten maaske Randsten bragt lidt ud af Leje. Højsiden synes fladt afgravet mod N og Ø. Iøvrigt meget velbevaret. Græs- og lyngklædt.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højen måler ca. 2,5 x 12 x 10 m. med 9 bevarede randsten. Højen er ret tilgroet, også med mindre træer. Uregelmæssig, ret stejl højside (tidligere kreaturer på højen). Der var lagt nogle marksten op ad højside og pløjet tæt på kanten. Den lå ca. 150 m. fra offentlig vej højt i terræn i et svagt skrånende landskab ned mod Tuel Å. Aftalte med ejer om at pløje mindst 0,5 m. fra højen fremover og fjerne sten inden årets udgang. Han ville gerne beskære træer på højen - gav tilladelse. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Hvælvet høj i ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links