Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303073
Sted- og lokalitetsnummer
020302-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr: 8a (Stolpegaard) 31/3 - 39 ved nævns kendelse afsat 8 m, dog mod N og V til hegn og ingen bebyggelse mellem højene. Afmærkn: M.P. Høj i Stolpegaardens have, syd for den i 1932 fredlyste.18 x 2m; affladet top; en gang til toppen. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54. Omfatter også arealet med højene på 8 a.

Undersøgelseshistorie

1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Stolpegaardens Have umiddelbart NV for Gaarden findes 2 Gravhøje [sb.5-5A]. Den sydlige Høj [sb.5A] 2 m høj, c 18 m i Tværmaal. Toppen stærkt affaldet, beplantet med gamle Træer. Siderne Græsklædte, mod Vest Spor efter en gammel Afgravning. Ikke fredningsværdig. Beset 12/9 1931.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Stolpegaardens Have, S. f. den i 1932 fredlyste [sb.5]. 18 x 2 m., affladet top, en Gang til Toppen. [[Efter nævnets kendelse fredet i 8 m's omkreds - mod N og V dog til hegn. 442/54. Omfatter også arealet mel. højene på [matr.nr.] 8a.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontordimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Sneglegang til højtop kun skelnelig på V-siden. Bevokset med stort løvtræ på højtop og 5 noget mindre på højsiden i S. Iøvrigt græsklædt. Beliggende på velplejet plæne i park til plejehjem. Udbygning af plejehjemmet næsten helt frem til den S højford - kun adskilt ved gangsti. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 3030:72 ganske seværdig. Fuldt synlig fra offentlig vej i S. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links