Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
272653
Sted- og lokalitetsnummer
010505-129
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj, beskadiget. Jvf. rapport fra Tilsyn.

Undersøgelseshistorie

1894
Registrering via historisk dokumentation - FolkemuseetCa. 1780:En rundhøj er indtegnet på stedet. Stedet kaldes på kortet Store Bøgebjerg. 1874: Kort. Højen er ikke indtegnet. 1894: Kort. Højen er ikke indtegnet. Lidt nordvest for den ses en højning, som måske er den overpløjede høj. Stedet hedder St. Bøgebjerg. 2006. Ligger i udstykning.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2008
Museal rekognoscering - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet bør plejes Fortidsmindet har intet fredningsnummer Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet (bør afmærkes) gravhøjen ligger på en naturlig forhøjning i landskabet og siderne er eroderet betydeligt, hvorfor afgrænsning er usikker,højden er følgende svær at bestemme, men må vurderes til 1-1,5 m Fortidsmindet er truet af erosion. Skal/bør tinglyses / om tinglyses. Højen fremstår med flad top, hvorpå er bygget et legehus og en bænk, desuden står flere træer på højen og ved højfoden. Ingen spor af randsten. Ændringer inden for 100 meter beskyttelseslinjen. Sommerhuse og udhuse ligger tæt på højfoden, afgravning af terrænet i denne forbindelse, ca 3 m fra højfoden.
2008
Museal prøvegravning - FolkemuseetI forbindelse med salg af grund, foretog Folkemuseet, på vegne af Kulturarvsstyrelsen, en forundersøgelse af en formodet gravhøj. Forundersøgelsen bestod af to mindre NØ-SV gående søgegrøfter, fordelt på den sydlige og nordlige del af højen. Grøfterne viste, at der tale om en særdeles velbevaret høj med højfyld på op til 2 meters tykkelse.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiEn overpløjet gravhøj på en naturlig højning. På tre sider (N, V og stik Ø) er højfoden så udpløjet, at den flyder i ét med bakken og ikke umiddelbart kan stedfæstes. Mod S og SØ synes det stadigvæk muligt at fornemme højfoden. Der er ikke spor af randsten. Pløjning ligger før 1954 i flg. luftfoto. Højresten er måske ca. 20 m i diameter og op til 2 m høj set fra S. Den ligger i græs og med nogle få træer. Området er udstykket til sommerhuse og de tre nærmeste huse ligger kun omkr. ca. 20 m fra højmidten. I forbindelse med sommerhusene er der foretaget terrænregulering, således at bakkesiden nu stedvis er terrasseret. Højfoden er i 2008 sonderet to steder af Folkemuseet i Hillerød jf. Beretning: NFHA2544

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links