0077 oversigt. Set fra NV.
.
0080 oversigt. Set fra S.
.
0075 oversigt. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38249
Sted- og lokalitetsnummer
040509-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 8, 7 og 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 3 1/3 x 26 m. Træbevokset i ager. Sb. 4 - 10 hører til gruppen "Syvhøje". (Bør frihugges).

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi, 25 3/4 Meter i Tværmaal, 3 1/3 M høi Bevoxet med Træer og Krat. [sb.] 4 til 10 kaldes "Syvhøie". Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/3 x 26 m. Træbevokset i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStatelig rundhøj. Forgravninger i top og sider i forbindelse med rævegrave. Et par steder er der indsat cementrør ved ræve-indgangene. Et par andre steder er rævegravene søgt stoppet med grene m.m. Disse skader skæmmer ikke i væsentlig grad højen. 16/9-86: Genbesigtigelse: På den tæt bevoksede høj konstateret cementrør i gamle rævegange - et på nordsiden og et på østsiden. Rørerne er delvis dækkede med jord og benyttes ikke af rævene. Det er ikke muligt at afgøre, om rørerne er stukket inde i enden af en gang eller om de er gravet ind i højen som led i et evt. større "anlægsarbejde". Hvis der skal retableres, bør det forestås af fredningsmyndighederne. Mål: 5,5x33x33 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig høj i gruppe af lignende, frit synlig fra landeveje mod S. og Ø. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. FM-sten sat i højside i V.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links