oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra øst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282411
Sted- og lokalitetsnummer
030405-73
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2824-11 til 2824-16 Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L.Lassen. Høj, 2,5 x 24 m. Top og østside lidt ujævn. Mod vest en tilgroet mindre afgravning. Bevokset med græs og lyng. NMI:.............afgravning. Der pløjes en ubetydelighed for højt op ved østre fod. Mærkestenen hælder grimt fremefter. Bevokset med græs og lyng og et par småtræer. I ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 24 m. Top og Østside lidt ujævn. Mod Vest en tilgroet mindre Afgravning. Der pløjes en Ubetydelighed for højt op til østre Fod. Mærkestenen hælder grimt fremefter. Bevoxet med Græs og Lyng og et Par Smaatræer. I Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOval høj. 3,o x 22,0 x 16,0 m. Nylig ryddet for træer (plejeordning). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt: "Syvhøje". Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links