Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31235
Sted- og lokalitetsnummer
030707-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 20 x 15 m; stærkt forgravet, 3 m høj; stejle sider i V. og N.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn om Foden afgraven Høi, bevoxet med Tjørne 10 3/4' høi. N.- S. har den været 90', nu er den 73' i Diameter. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 20 x 15 m, stærkt forgravet, 3 m høj, stejle Sider i V. og N.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den måler ca. 3,5 x 25 x 17 m. (noget større end tidligere angivet) - meget uregelmæssig højside p.g.a. ældre kreaturbeskadigelser, samt ældre og nye store rævegrave. Den har en aflang form i N-S'lig retning med stejle sider mod Ø og V. Den er næsten dækket af buskads, med et træ på toppen. Under buskads mod S og V er højen næsten uden vegetation. der anes randsten i SV "hjørnet", ialt 5, mod V ses 2. Mod V ligger enkelte marksten ved højfod, ikke bedt om at få dem fjernet. Den ligger i et ret åbent landskab neden for bakkedrag mod S og N, omtrent 400 m fra landevej. Ejer: Carsten og Vagn Sørensen Katrinedal 3 4520 Svinninge. ** Seværdighedsforklaring ** Større højrest i et åbent landskab.. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links