Rundhøj, Thorslunde

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31235
Sted- og lokalitetsnummer
030707-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst

Højrest, 20 x 15 m; stærkt forgravet, 3 m høj; stejle sider i V. og N.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En om Foden afgraven Høi, bevoxet med Tjørne 10 3/4' høi. N.- S. har den været 90', nu er den 73' i Diameter. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 20 x 15 m, stærkt forgravet, 3 m høj, stejle Sider i V. og N.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 3,5 x 25 x 17 m. (noget større end tidligere angivet) - meget uregelmæssig højside p.g.a. ældre kreaturbeskadigelser, samt ældre og nye store rævegrave. Den har en aflang form i N-S'lig retning med stejle sider mod Ø og V. Den er næsten dækket af buskads, med et træ på toppen. Under buskads mod S og V er højen næsten uden vegetation. der anes randsten i SV "hjørnet", ialt 5, mod V ses 2. Mod V ligger enkelte marksten ved højfod, ikke bedt om at få dem fjernet. Den ligger i et ret åbent landskab neden for bakkedrag mod S og N, omtrent 400 m fra landevej. Ejer: Carsten og Vagn Sørensen Katrinedal 3 4520 Svinninge. ** Seværdighedsforklaring ** Større højrest i et åbent landskab.. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links