højen, set fra NØ
.
højen, set fra NV
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302314
Sted- og lokalitetsnummer
030411-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/7 1892, højskoleforstander E. Trier. Afmærkn.: MS 1907, lieutn. Lassen. Høj, "Thinghøj", 3,5 x 18 m. Sti fra SV-siden til toppen. Græsklædt med buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidToppen af en høi Banke ligger en foroven noget affladet, men iøvrigt velbevaret Høi, "Tinghøi" kaldet, 7' høi, 60' i Tværmaal, beplantet med Tjørn. Mindesmærket er i nyere Tid udbedret paa flere Steder, hvor der fandtes Gravninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Thinghøj", 3,5 x 18 m. Sti fra SV.-Siden til Toppen. Græsklædt med Buske i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorThinghøj/Tinghøj. Stor høj, der syner større end tidligere beskrevet, ligger på høj bakke, mål ca 4x22x22 m(?), med diffus højfod, god pløjeafstand. Den er ret tæt bevokset med buske med ret lige grene og mindre stiagtige områder er bevokset med græs. En sti med delvist afslidt vegetation (i ældre lav kløft) fører til toppen fra NV. Der står en større sten (mål ved basis ca 0,7x0,7, ca 1,1 m høj) ved højfod, lige Ø for den omtalte sti, sikkert sekundær placering. På toppen ses en eroderet betonpæl, næsten dækket af græs. Omtrent 100 m mod S er en grusvej til et større træhus, ca 300 m til offentlig (grusvej). Højen ligger meget højt i terræn, nær skråning ned mod N. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot høj med vid udsigt.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links