Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30258
Sted- og lokalitetsnummer
030714-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn.: MS 1893 Vestlige af Trehøje, 2,5 x 11 m. Nordsiden afgravet.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. ende 32' bredt Areal. Den vestligste Høi [sb.26] er 8 5/12' høi. Diameter V.Nv.- Ø.Sø. 49'. Ø.Nø.- V.Sv. 32'. Alle tre Høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestligste af "Trehøje", 2 1/2 x 11 m., Nordsiden afgravet.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrehøje (mod V). De 3 høje ligger meget tæt og er tæt bevokset med næsten uigennemtrængeligt krat. Det ser næsten ud til at de er bygget sammen med fælles fod, der også kan skyldes erosion/ældre jorddynger. Mod NNØ er højfoden afgravet og der er en lavning i terrænet, hvor der ligger kvas og ældre markredsk. Måltagning og beskrivelse næsten umulig, der gror kun græs på en del af V-siden af 3025.8 og på lidt af toppen på 3025.9 ellers tæt krat. Kunne ved pleje blive ***. Mål som kort antagelig ca 2,5x11x11 m. Den ligger ca 250 m fra privat grusvej, ca 300 m fra offentlig vej, ret højt i terræn. Navn og adresse på berejserblanket på nærmeste gård i Løserup, S for markvej der fører til skoven mod Ø. Bad ejer (konen på gården) fjerne markredskaber. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje) nu skjult i krat), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links