Oversigtsbillede - højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32094
Sted- og lokalitetsnummer
170604-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 5 x 28 m. Tilgroet afgravning, evt. gamle rævegrave, i S. Ved foden i NNV og SSV enkelte mindre sten (randsten?). Ø for toppen en tilgroet afflad- ning. Bevokset med lyng, græs og bregner i ager. - Ved foden i N: GI-fikspunkt.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 5 x 28 M. (16' x 90'). Foden mod Ø. og V. lidt afpløjet, indenfor Højfoden er tilgroet Sænkning, hvoraf maaske Sten er optagne. I Sydsiden nogle Rævegrave. Ellers er Højen vel bevaret, bevokset med Græs, Lyng og Bregner i Ager. Særdeles egnet til Fredning. Ejeren, Gdrj. Niels Nielsen Brødsgaard, Marielyst i Tudvad, har dog gentagne Gange afslaaet Henvendelser fra Museets Side om at fredlyse Højen (ogsaa mod Betaling), han ønske ikke at paatage sig Fredningsforpligtigelsen men vel at frede Højen for sin Besiddelsestid. I en af Højene [sb. 84-91] paa Marken er fundet en Klinge af et Bronzesværd, Bronzekniv og Bronzetop (Tutulus), som i 1882 indsendtes til Nationalmuseet gennem Vejle Amt: Mus. Nr. B 3056-3058. Sagerne fandtes ved Højens Sløjfning [fundene registreret under sb. 85].
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 5 x 28 m. Tilgroet afgravning, evt. gamle rævegrave, i s. Ved foden i nnv og ssv enkelte mindre sten (randsten?). Ø for toppen en tilgroet affladning. Bevokset med lyng, græs og bregner i ager. Ved foden i n GI-fixpunkt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links