Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272620
Sted- og lokalitetsnummer
010505-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2726-19, 20. Tingl.: 9/12 1914 (Sognepræst Emil Westrup, tiltrådt af for- pagteren Niels J. Hansen approberet af Sjællands Stiftsøvrighed). Høj 3,5 x 22 m. Overfladiske beskadigelser. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. [sb.] 24-29 udgjøre en samlet Gruppe paa et Høidedrag. En hvælvet Høi, 68 1/2' i Diameter, 10 2/3' høi. Midt i den noget flade Top staaer en fiirkantet Pæl. Den er afgraven ved Foden navnlig imod Nordvest, Nord og Nordøst. No. [sb.] 27 og 28 ere ifølge Kaldsbogen hver mærkede med en Egepæl med Bogstaverne K.L.M.som Lodsmærker. De kaldes Bøgebjerg eller Tvillinghøiene. Bevoksning: 1988: Græs
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 22 m.. Overfladiske Beskadigelser. Græsklædt i Ager. @Disse 5 Høje [sb.25-29] er iflg. Overfredningsnævnets Kendelse af 10/7 - 1947 fredet som Gruppe. J.nr. 217/47.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Lette slidskader ved fodsti NV-SØ hen over højen. Græsklædt. Monumentalt beliggende højt i terrænet på naturfredet areal med græs. Dyrket mark i afstand i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2726:17-19 og :21 en særdeles seværdig højgruppe, synlig viden om. Offentligt tilgængelig. Parkeringsmulighed i afstand i NØ. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links