240 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382318
Sted- og lokalitetsnummer
040503-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1986: Høj. "Uglehøj", 2,3 m høj og 11 x 18 m stor med største længde i NV-SØ ret- ning. Højen har form som en aflang kam. I ager.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOvenpaa en c 5 Meter høi naturlig Bakke, der i Øst og Vest benyttes som Grusgrav, er en ganske lav, mindre Høi. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 18 m. "Uglehøj". Græsgroet i Ager. Afgravede Sider i NØ og SV, saa den danner en aflang Kam. (Centralgrav sikkert urørt).
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Uglehøj", C-høj. Den måler ca. 2,3 x 18 x 11 m i NV-SØ'lig retning, stærkt afgravede sider især mod NØ og SV, så højen har en aflang kam-form. Der er en rævegrav ved toppen. Nogle områder er uden vegetation, ellers bevokset med ældre fyrretræer, buske og vildroser. Der er opsat et foderrør til vildt ca. 1 m fra højen mod SV, ret skjult af vegetation. Mod V er der plantet graner til 0,1 m fra højfod, alder ca. 5 år ? i et tilplantet område ca. 30 x 15 m i N-S'lig retning. I toppen af højen er en gammel træpæl, der rager ca. 0,6 m op, med jernfæste (til fane ?) til ældre opmåling ? Mod V ligger der nogle gamle cementrør. Mod Ø er et hul ca. 0,5 m fra højfod, ca. 1 x 0,5 x 0,6 m dybt (dræn ?) / tidligere kunstig rævegrav ? Højen ligger ret højt i et åbent landskab NØ for moseområde, ca. 1,2 km fra landevej. Der fører en markvej ud til højen. Glemte at få ejers adresse. ad §53 : Højen er en C-høj. Da den ligger langt fra offentlig vej, kan man eventuelt undlade en § 53 sag eller bede om at fjerne de 2 nærmeste træer (de øvrige ca. 2-3 m's afstand) + affald. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. "Uglehøj", 2,3 m høj og 11 x 18 m stor med største længde i NV-SØ retning. Højen har form som en aflang kam. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links