Oversigt fra vest
.
Ocersigt fra syd
.
Oversigt fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
11066
Sted- og lokalitetsnummer
110212-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Østerild bys overdrev Høj, 2,25 x 15 m; velbevaret. Tilgroet i plantage, men hugges ved lejlighed og lægges med græs.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som beskrevet. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
2003
Museal besigtigelse - Museum ThyVirker som en pæn regelmæssig høj. På højmidten iagttoges gråsort sand i indtil 70 cm's dybde. I dette lag fandtes i boreprøven et skår af oldtidskarakter i 45 cm's dybde. Fra 70 cm til 1 meter sås lysere flyvesand. 1,5 meter længere mod øst iagttoges vekslende tynde, mørkebrune vegetationsstriber adskilt af hvidgrå flyvesandslag vekslende med trækulsfarvet gråsort sand. I 1 meters dybde sås sortbrunt kulturlag med trækulsnistre under et hvidtgråt lag flyvesand. Ingen høj, men virker som uforstyrrede bopladslag med sandflugtslag og vegetationesstriber imellem.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i plantage.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links