Midten af højen set fra øst
.
rævegrave på højens nordside
.
Højen set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4212135
Sted- og lokalitetsnummer
230210-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1892
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet på Sønderborg SlotNNV for højmidten fandtes ved gravning ca. 1890 en 1,7 x 0,5 x 0,5 m stor stenkiste, nø-sv orienteret. Siderne bestod af 4 bæresten, sv-enden var lukket med en, nø-enden med to sten. Kisten var forsynet med en flad dæksten.
1915
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet på Sønderborg Slot
1915
Dyrs aktivitet - Museet på Sønderborg Slot
1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidResterne af en større, rund Gravhøj, der har været sammenbygget med Nr. 6, kun adskilt fra denne ved en lav Saddel. Har været ca. 3 x 21 m. Hele Midterpartiet opgravet til Bunds, saa at kun en stærkt forgravet ydre Skal er tilbage. Flere større og mindre Sten ligger omkring og paa Højen. - Der vides i denne Høj at have været en Stenkiste, bygget af større Sten, Gravrummets Længde og Bredde opgives at have været ca. 1,20 og 0,80 m. - Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger), efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet på Sønderborg SlotEn lille, rektangulær stenkiste, nø-sv, udvendig 1,25 x 0,9 m og indvendig 0,85 x 0,50 m stor fandtes i vestdelen af højen.Graven var allerede ødelagt og uden fund.
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 21 m, sammenbygget med sb.6. Midtpartiet afgravet til bund. I vestlige halvdel ses et dyssekammer, rektangulært, sat af fire sten, den ene lavere, tærskel. Indvendigt mål 0,5 x 0,8 m. Dybde 0,4 m. En dæksten synes at ligge ved siden. Træbevokset, i skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 4: Rundhøj (rød) tværmål og højde lader sig ikke bestemme, da den dels er udgravet, dels ødelagt af grævlinger. I højens nordvestlige del ligger et dyssekammer uden dæksten, s. bilag med plan og fotografi. Lidt længere mod øst lå en anden Hellekiste i samme høj. i 1914 eller 1915 har man gravet grævlinger ud og kamret er derved enten blevet tildækket igen eller ødelagt f.t. (1934) ses det ikke, s. bilag med tegninger og mål. Højen er fredlyst 22.9.1934.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst. En af de største høje i gruppen. Mod øst er den næsten sammenbygget med høj 4212-136. I midten af højen er en større forsænkning som er invaderet af ræve. Det meste af højens øst og nordside er gennemhullet af adskillige både nye og gamle rævegrave med fylddynger. Højen er tillige meget tilgroet med brombær. I tidligere beskrivelser omtales at der i højens vestlige side skulle ses et dyssekammer. Kammeret er ikke længere synligt, heller ikke dækstenen, der skulle ligge ved siden af. Højen er ca. 3 x 24 m
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links