Oversigt - fra NV
.
Oversigt - fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292853
Sted- og lokalitetsnummer
010313-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Uggeløse 53a (Uggeløse skov afd. 137 og 152) Fragmenteret dysse, højen er næsten borte. Diameteren er 6-7 meter, højden når i enkelte pletter op på 0,2-0,3 m, i højfoden er bevaret 4 randsten. Højfylden er rig på knust flint. I højens midte findes en 2 x 5 m stor grube med nord- vest-sydøstlig orientering. I grubens nordlige del findes en enkelt sten og vest for denne en brolægning af hovedstore sten. Ca. 2 m vest for brolægningen ses en 1,5 x 1 x 0,7 m stor flad stenblok, antagelig en forslæbt dæksten. I skov.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ødelagt Stendysse.
1982
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFragmenteret dysse, højen er næsten borte. Diameteren er 6-7 meter, højden når i enkelte pletter op på 0,2-0,3 meter, i højfoden er bevaret 4 randsten. Højefylden er rig på knust flint. I højens midte findes en 2 x 5 meter stor grube med nordvest-sydøstlig orientering. I grubens nordlige del findes en enkelt sten og vest for denne en brolægning af hovedstore sten. Ca 2 meter vest for brolægningen ses en 1,5 x 1 x 0,7 meter stor flad stenblok, antagelig en forslæbt dæksten. I skov. F.53-1806.
1982
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links