OS, set fra ØSØ
.
OS, set fra SV
.
OS, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
543521
Sted- og lokalitetsnummer
060204-9
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysningstekst 1988: ******************* Høj, "Aggehøj", diam. 17 x 21 m, højde 2,3 m. I ager..

Undersøgelseshistorie

1820
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af høj med 2 kvindegrave, ældre bronzealder periode 3, samt brandgrave uden oldsager.
1820
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAggehøi er en lille tildels sløifet Høi. Der er i denne Høi fundet: En dobbelt Spiralring paa 3 Omgange af Guld (11/32 L) En do do [dobbelt spiralring] paa 2 Omgange af Guld (9/32 L) De findes anførte i V Boyes Fortegnelse N: 118 og 119 og i en Anmærkning sammesteds er bemærket, at der sammen med disse Guldringe fandtes et ovalt Spænde og Brudstykker af en Skjoldknap. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGanske velbevaret gravhøj uden synlige større beskadigelser, bortset fra en gammel sti med trappetrin af sandstensfliser i V-siden. 2,3 x 21 x 17 m. På nordlige højfod en gammel bunke affald i form af træredskaber, en gammel svingplov, kvas, bildæk m.m. Der ses dog ikke fornylig (dvs formentlig i de sidste 3-5 år) at være anbragt affald, og bunkens ringe størrelse sammenholdt med højens hidtidige C-status gør ikke forholdet særlig påtalelsesværdigt. Ejeren søgtes dog kontaktet men forgæves. Ejer:Hans Peter Pihl Aggehøj Ydergårdsvej 10 Povlsker Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Aggehøj", diam. 17 x 21 m, højde 2,3 m. I ager.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links