Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332718
Sted- og lokalitetsnummer
020509-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Helleristning/billedsten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/7 1932, gdr. Hans Sørensen. Afmærkn.: MS 1932, S. Køhlert. Høj, "Allehøj", 7 x 45 m. I toppen mod SSØ mindre fordyb- ning; en fladere mod N. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Alegaards Høj" eller "Alehøj" er den største og smukkeste Gravhøj i Thune Herred med en prægtig Udsigt: Roskilde Domk. mod N, Kjøgebugt til højre. Denne Høj er ca. 14 Alen høj og 172 Alen i Omkreds. Den tilhører nu (1876) Gaardeier Hans Larsen i Snoldelev Hastrup og fortjener at fredes, især da den, med Undtagelse af et Par mindre Beskadigelser i Toppen, er velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1939
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSe Sn.-Tunebogen S.18 og 19. Billedet viser, at Højen endnu har en lyngklædt Plet paa Vestsiden.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Allehøj", 7 x 45 m. I Toppen mod SSØ. mindre Fordybning, en fladere Sænkning mod Nord. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSten med indrammet trekant- rhombemønster, som sandsynligvis er lavet med metalredskab. Usikker datering.
1974
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAllehøj. Høj ca 45x45x7 m. Der er en mindre fordybning af ældre dato i toppen. Højen er meget stor og ligger i et ret fladt morænelandskab med et vidt udsyn også til andre høje - indgår i højrække. Placeret ca 500 fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret i fladt morænelandskab med vidt udsyn, indgår i højrække - stor velbevaret høj. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links