Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380644
Sted- og lokalitetsnummer
200405-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Allerup, art.nr.13, bd.I, bl. 35, kortbl.3, parc.29/2. Høj, 3,2 x 30 m. I top, der iøvrigt er smukt hvælvet, står i en svag lille sænkning en firsidet sten med ligearmet kors på den flade overside. (Tysk geodætisk punkt fra før Genforeningen). Rundt om på højen er der ubetydelige, flade eller lidt hule af- gravninger, alt tilgroet; midt på østre side ses en tilgroet ca. 2 x 3 m stor og indtil 0,4 m dyb sænkning. Foden mod øst, sydøst og nordøst lidt beskadiget af gamle skyttegrave. Bevokset med blåbær og egekrat, i skov.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3-3.50 M. høj, Diam 22 M. Mindre Gravninger i Siderne, men Toppen urørt. I Krat.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,2 x 30 m. I top, der iøvrigt er smukt hvælvet, står i en svag lille sænkning en firsidet sten med ligearmet kors på den flade overside. (Tysk geodætisk punkt fra før Genforeningen). Rundt om på højen er der ubetydelige, flade eller lidt hule afgravninger, alt tilgroet, midt på østre side ses en tilgroet ca. 2 x 3 m stor og indtil 0,4 m dyb sænkning. Foden er mod øst, sydøst og nordøst lidt beskadiget af gamle skyttegrave. Bevokset med tyttebær og egekrat, i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links