oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624187
Sted- og lokalitetsnummer
040101-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3624-187, 189, 188, 190, 3524-22 Høj, 0,2 x 7 m. omsat med randsten, hvoraf 7 ses. Midt på hø- jen ligger 2 sten ved siden af hinanden. Tæt bevokset med ungbøg og enkelte graner. I stykke fyldt med ungbøg.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.2 x 7 m., omsat med Randsten, hvoraf 7 ses. Midt paa Højen ligger ved Siden af hinanden 2 Sten, hver ca. 0.5 m. lang, den ene lige saa bred, den anden noget smallere. Tæt bevokset med Ungbøg og enkelte Gran. I Stykke fyldt med Ungbøg. [[Ny Beskrivelse se j.nr. 3915/81]].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Museal besigtigelse - Museerne.dk
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj med tilsyneladende rektangulær indfatning med ret små randsten, orienteret Ø-V. Mål: 0,3 x 9 x 6 m Randsten: N 4, V 1, S 4, Ø 1. Midt i højen ligger to sten ved siden af hinanden med et mellemrum på ca. 20 cm, "Kammeret" er orienteret Ø-V . På højen enkelte bøge. Ligger i høj bøgeskov. NB: Denne høj blev ved fredningsrejsningen beskrevet som værende 3624-187 (SB.31) Bevoksning: 1981: Løvtræer
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Alsted Skov. Skåltegn på væltet bæresten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links