Oversigt 2 - Set fra NV
.
Oversigt 1 - Set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272716
Sted- og lokalitetsnummer
010101-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/10 1875 22/5 1943 Afmærk.: MS (1887) Stenkiste, næsten skjult i Højknot som er ca. 2 m høj og 8 m i diameter. Om højknotten ses 5 større sten og i højknot- ten anes en del af kistens sten og af stenpakningen,. Der pløjes for tæt indtil højknotten, særlig mod nord, vest og øst. Mod øst er en af de omsatte sten pløjet løs og væltet ud. Højknotten er kun sparsom tilgroet og hele anlægget virker som en uordentlig grus- og stendynge, hvorover er anbragt en skævtstående uskøn virkende fredningssten. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn sløifet Høi, i hvis sydlige Udkant i 1858 er fundet Halvdelen af et Guldarmbaand fra Jernalderen. En Stenkiste, der ligger i Retningen V. - Ø. og er fredlyst, laae midt i Høien og blev udgraven af Kong Frederik VII. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid( Den ene side af højen beskadiget af kreaturer).
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkiste, næsten skjult i Højknot som er ca. 2 m høj og 8 m i Diameter. Om Højknotten ses 5 større Sten og i Højknotten anes en Del af Kistens Sten og af Stenpakningen. Der pløjes for tæt ind til Højknotten, særlig mod Nord, Vest og Øst. Mod Øst er en af de omsatte Sten pløjet løs og væltet ud. Forpagter Lund lovede at bringe den på Plads igen. Ingen Hegn er omkring, da der ikke skal være Kreaturer i Aar. Højknotten er kun sparsom tilgroet, og hele Anlægget virker som en uordentlig Grus-Stendynge, hvorover er anbragt en skævtstaaende uskønt virkende Fredningssten. Dette Fremtoningspræg har Ejeren dog intet Ansvar for. Anlægget bør restaureres.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. Helt umulig at erkende anlæggets karakter. Bevokset med græs samt 5 lave, spredtstående tjørnebuske. Monumentalt beliggende højt i terrænet med udsigt viden om. 15 m Ø for østfod af 2727:15. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, medmindre man sætter pris på tilfældige stenbunker. Fuldt synlig fra offentlig vej i N og iøvrigt sammen med 2727:16 synlig viden om. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links