Oversigtsbillede - højen set fra S.
.
Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
350715
Sted- og lokalitetsnummer
190307-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1929 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2-2,2 x 17 m. Affladet top, hvorpå genforeningssten. Siderne lidt ujævne mod V, iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs og lidt buske langs foden mod Ø og V, i beplantning.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, lynggroet i ny Beplantning. 2,60 met. høj, 17 met. i Diameter. Bevoksning: 1979: Græs.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2.0 - 2.2 x 17 m. Affladet top, hvorpå genforeningssten. Siderne lidt ujævne mod vest, i øvrigt velbevaret. Bevokset med græs og lidt buske langs foden mod øst og vest, i beplantning.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Over højen fører 5 fodstier. Der køres også over højen på knallert, fra højfod til top i S, Ø, V og N. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Skov, anlæg. Foto: Farve, 04, neg.nr. 70, set fra NV. Bevoksning: 1979: Græs.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2018
Registrering via historisk dokumentation - KulturstyrelsenGenforeningsstenen på gravhøjen er omfattet af fortidsmindefredningen. Genforeningsstenen, der blev indviet i Skibelund Krat den 15. juli 1920 i overværelse af kongefamilien og 10.000 deltagere, blev afsløret af fhv. forstander ved Skibelund Efterskole, Knud Pedersen. Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen (Vejen) har skabt Genforeningsstenen, mens teksten er forfattet af Kai Hoffmann. Teksten lyder: SVÆRDTID ER ENDT DET ER PLOVTID PAA NY VENNETID FRÆNDETID GROTID OG GRY KAI HOFFMANN På modsatte side: MÆND FRA VESTERHAVETS KYSTER TIL DET STILLE OCEAN HAR KÆMPET FOR AT RET BØR VÆRE MAGT VI MINDES DISSE HELTE I VOR SAGA SKAL DET STAA DE FRELSTE HJEM TIL DANMARK VORE BRØDRE SØNDEN AA På tredje side: 18 C IX 64 19 C X 20 Teksten er endvidere anvendt på Genforeningsstenen i Sigerslev på Stevns og på 1940-45-befrielsesstenen i Vålse på Nordfalster. Genforeningsstenen i Skibelund Krat stammer fra en stenblok fundet ved Læborg, der blev kløvet i fire dele. Den største sten anvendtes som Genforeningssten i Skibelund Krat. Øvrige dele af stenen er anvendt som gravsten i Askov (H.F. Feilbergs gravsted) samt på en mindesten i Rødding over frimenighedens faldne under 1. verdenskrig.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links