Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
32282
Sted- og lokalitetsnummer
020207-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/7 1927. Fredlyst af gårdejer A.H. Andreasen og hustru, Baldershøj. Diplom. 1/4-1939 ved nævns kendelse fredet arealet mellem højene og 10 m omkring. Afmærkn.: MS (S. Køhlert. 1924) 30 m sydøst for foregående. 2,25 x 13 m. Stejle eftergroede sider. Græsklædt med en del buske og mindre træer. En ube- skadiget løs MS henligger på højens nordside. (se F3375/63). NMI: Sb. 19, 20. To høje, "Baldershøj".

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baldershøj",12' høj, 67' i Diam, afgravet langs Kanten paa enkelte Steder og bevoxet med Gran paa Toppen-(I denne Høj skal Balder selv ligge begravet). I den ene af "Baldershøjene" skal der engang have været gravet og 2 Urner være fundne, men da disse vare bragte hjem paa Gaarden, blev Bonden saa forskrækket over at Gravfreden var krænket, at han lod Urnerne bringe ud til Højen og nedgrave der igjen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo høje [sb.19-20], "Baldershøj". [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds, arealet mel. højene [sb.19-20] også fredet. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med tæt løvkrat på top og sider, V-side dog klædt i høj urtevækst. Der pløjes meget tæt på højfod, men ikke så tæt, at ploven skærer i højsiden. Fritliggende på dyrket mark med grusgrav i nogen afstand i Ø samt tilkørselsvej hertil i S. Bør saneres for kratbevoksning af hensyn til trafikken på motorvejen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra motorvej i S og Ø. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links