oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28238
Sted- og lokalitetsnummer
030405-127
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Barnehøj" 3,5 x 30 m. Vestre top affladet med spor efter nedgravning. Nord- og vestsiden en del afgravet. Alt dog tilgroet. Over søndre højfod går et skeldige. Nogen bort- eller afgravning af nedre højside synes i sin tid fore- taget. I nedre nordside er en duelvis tilgroet indgravning ca. 2 x 4 m stor og ca. 0,5 m dyb. På højfoden ligger dyn- ger af marksten. NMI: Bevokset med græs og buske. Præsenterer sig kønt fra vejen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skjællet til Matr.Nr.7a ligger "Barnehøj" (Bavnehøj). Dens nordre Side er bortskaaren, uden at noget er fundet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Barnehøj" 3,5 x 30 m. Vestre Top affladet med Spor efter Nedgravning. Nord- og Vestsiden en Del afgravet. Alt dog tilgroet. Over søndre Højfod gaar et Skeldige. Nogen Bort- eller Afgravning af nedre Højside synes i sin Tid foretaget. I nedre Nordside er en delvis tilgroet Indgravning ca. 2,4 m. stor og ca. 0,5 m. dyb. Paa Højfoden ligger Dynger af Marksten. Bevoxet med græs og Buske. Præsenterer sig kønt fra Vejen.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed gravning fundet urne med brændte ben fra y.br.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Barnehøj". 4,4 m.høj, 27 m. lang, 20 m. bred. Toppen skråt afgravet mod vest. Stejle sider mod nord og vest. Skeldige over den sydlige højfod. Højen er under pleje og er nylig ryddet for buske. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn stor høj med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links