gravkammeret på toppen af højen set fra syd
.
Højen set fra syd
.
Højen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411242
Sted- og lokalitetsnummer
230101-20
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, "Baronens Høj", 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90 m, det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side, idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. (Højen er opkaldt efter skovrider baron Vedel, der drak tod- dyer her; højen er restaureret af Raklev, idet han rejste randstenene, der alle fandtes på højen. Kamret er ikke res- taureret, blot udgravet). På højens top står 6 lindetræer (plantet af baron Vedel).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, ca. 1 x 16 m. Omkring dens Rand en Del større Sten, i hvert Fald for en stor Del sikkert tilført i ny Tid. Højen er nu en Udkigshøj, beplantet med Træer. I sin nuværende Form gør den ikke Indtryk af at være en Gravhøj. Formentlig er det dog oprindelig en saadan, blot en stærkt omdannet. Bevoksning: 1984: Græs
1946
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen blev omdannet til lysthøj af Baron Wedell-Wedellsborg o. 1840. Den blev udgravet og restaureret af J. Raklev og J. Raben. Højen har nu 28 randsten, 3-4 sten fjernet o. 1910. Midt i højen var der anlagt et N-S orienteret dyssekammer af 4 sten plus en lavere tærskelsten mod S. I kammeret fandtes to stenbrolægninger. På og lige under den øverste fandtes sammenrømmede menneskeben, 2 flintdolke og et fragment. På den nederste brolægning lå menneskeknogler, små ornamenterede potteskår samt brændt flint, under brolægning var der spor af ild. Oldsagerne antagelig på Sønderborg Museum
1946
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering i forbindelse med udgravning.
1946
Museal udgravning - Museet på Sønderborg SlotSe Nationalmuseets udgravning og restaurering af højen ved J.S. Raklev. Oldsager antagelig på Sønderborg Museum.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse "Baronens Høj" 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90, det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. På højens top står 6 lindetræer. [Kammeret udgravet].
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 7/ktb. Nørreskoven I: Rundhøj (rød) tværmål ca. 20 m. - randsat med store sten. Højen er bevokset. (Lysthøj med bænk og flagstang). Højens navn: Baronens høj.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Baronens Høj". Mål: 2,5 x 24,0 m. Som beskr. Velholdt høj. Bevoksning: 1984: Græs
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links