Oversigt - fra SØ
.
Oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
252718
Sted- og lokalitetsnummer
010102-69
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr.: 2a (Baunehøjgaard) Dekl. tingl. 2/3-1938 Høj, 20 (N-S) – 28 (Ø-V) x 8 m. Meget stærkt afgravet på alle sider; dog en statelig ruin. Mod vest nær toppen gravet en rende, der tjener som leje for trætrin. Tildels græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøi", en stor Høi, der er stærkt afgraven ved Foden, i dens vestlige Side har staaet et Stykke af en Steenkreds. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
1898
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunehøj" Diameter N-S 20 m Diameter Ø-V 28 m Højde 8 m Højen afgravet meget stærkt paa alle fire Sider og er nu kun en Ruin, dog en særdeles statelig Ruin. Set fra Koldsbæk-Unnerupvejen tegner Mindesmærket sig smukt som Høj. Mod Vest er nær Toppen gravet en Rende der tjener som Leje for Trætrin. I den sydlige afgravede Højskrænt ses øverst oppe Profilen af en nedgravet kulfyldt Grube 45 cm bred og 30 cm dyb, denne undersøgtes men intet fandtes uden Kulstykker paa Størrelse med en Negl. I den nordlige afgravede Højskrænt ses øverst oppe en Samling Sten, haandstore lidt mindre lidt større. Midt paa Toppen af Højen ses en firkantet lav Nedgravning, der efter hvad der siges har tjent som Leje for de Bavn, der siges at have givet Højen Navn. Højen staar dels nøgen dels græsklædt. Grunden hvorpaa Højen ligger er under Dyrkning og herved kan Højen yderligere beskadiges.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bavnehøj". 8 m høj, 25 x 15,5 m. Meget afgravet højrest, fremstår meget flot og markant fra sydsiden, men er ved nærmere eftersyn nærmest kulisseagtig. Af form danner højen en spidsoval med spidsen mod øst. Har meget stejle sider, specielt nordsiden, som er afgravet helt til toppen. I selve toppen er en sænkning ca.2,5 m (ø-v), 1,3 m (n-s) og 0,3 m dyb. Der sker på nordsiden en stadig nedbrydning af højen (åbne brud). Bevokset med mange træer (røn,kirsebær,æbler) på NØ, N og NV siden. Disse træer bør fjernes, især slører de synet af højen fra V. Op til østsiden er en større lavning, formentlig efter tidligere råstofindvinding. Pleje: Træerne bør fjernes og den nordlige højside nær toppen måske påfyldes jord eller andet for at stanse erosionen her. ** Seværdighedsforklaring ** Til trods for højens dårlige tilstand er den af stor landskabelig værdi. Dels ligger den fint i terrænnet og dels er der en flot og vid udsigt fra den meget høje top. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links