Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362217
Sted- og lokalitetsnummer
040416-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bavnen", 3,75 x 18 m. Noget afgravet i syd. Nær toppen ses svære sten, mulig af større stengrav. Enkelte randsten. Græsklædt og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, afgravet en Del mod Syd, 12' høi, nu c 60' i Tværmaal Veivæsenet har for c 30 Aar siden [1854] borttaget Randstenene. Flere Sten der rager frem midt i Høien tyde paa at Kammeret mulig er urørt tilbage, saa mangler ialtfald Dækstene. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnen", 3.75 x 18 m. Noget afgravet i Syd. Nær Toppen ses svære Sten, mulig af større Stengrav. Enkelte Randsten. Græsklædt og kratbevokset i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBavnen. Højen måler ca. 3,75 (3,8) x 18 m og har ret stejle sider. Der er en større indgravning fra Ø-SØ med hulning i halvdelen af toppen. SV herfor ses på højside og ved foden ses 6 større sten (ene antagelig dæksten i 2 stk) fra et plyndret kammer. Oprindelig 1 runddysse (?). Højside m/gamle jorddynger mod SØ. Der vokser tæt krat, lavt på højen slåen ? og hyld. Mod Ø er et tilplantet (ældre) granstykke ellers militært øvelses område. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn. Højen er hegnet med ståltråd. Der er nedsat en mindre træstolpe i en hyldestub på højen og der ligger lidt affald hist og her. Omtrent 250 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Noget forstyrret høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links