Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
300820
Sted- og lokalitetsnummer
170902-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/7-1914. Mikkel H. Pedersen. Diplom Høj, af "Baunhøje", 4 x 25 m. I toppen en flad sænkning og tæt ved toppen mod syd en grube og en flad sænkning. Nogle mindre brud i siderne. Mod SØ en grube. Dertil en del for- trampet af kreaturer. Bevokset med græs og gyvel og en for- krøblet eg.

Undersøgelseshistorie

1914
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Bavnhøje" 4 x 25 m. I Toppen en flad Sænkning og tæt ved Toppen mod Syd en Grube og en flad Sænkning. Nogle mindre Brud i Siderne. Mod SØ en Grube. Dertil en Del fortrampet af Kreaturer. Bevokset med Græs og Gyvel og en forkrøblet Eg. FM 24/7 1914 på Matrn 7a
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af bronzesværd.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Baunhøje". Høj. Bevokset med græs, gyvel og enkelte træer i dyrket mark. I toppen flad sænkning og i S-siden grube og affladning. I siderne en del hvilegruber, rundt om hele højen har kreaturer trampet siderne næsten stejle og lavet terrasseformede stier. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.14.79-SØ, F 02.12.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/072.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links