Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
390812
Sted- og lokalitetsnummer
200402-88
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Beskyttelsesanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Bevtoft, art.nr.6, bd.I, bl.12, kortbl.7, parcel nr.39/16. Tingl.: 16/4 1931. Anders Skov. Diplom Afmærkn.: MS (1937, H. Neumann) lidt nedenfor midten af siden mod N. Høj, 3 x 28 m. I top en 4 x 6 m stor todelt sænkning. Østsiden en del afgravet. Foden afskåret mod nord. Alle beskadigelser tilgroet. Græs-lynggroet i udkant af ager (og umiddelbart vest for en række unterstandsanlæg fra 1. verdenskrig).

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.75 M. høj, Diam. 21 M. I Toppen en 5.50 M. stor, lynggroet Sænkning. Foden er i Vest og Nord afskaaren, i Øst en Del overpløjet. Der ses flere Steder ret store Sten, indtil 60 Cm. Lyng- og græsgroet i Ager. (Pl IV).
1928
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3 x 28 m. I top en 4 x 6 m. stor todelt sænkning. Østsiden en del afgravet. Foden afskåret mod nord. Alle beskadigelser tilgroet. MS lidt nedenfor midten af siden mod nord. Græs-lynggroet i udkant af ager (og umiddelbart vest for en række Understand-anlæg fra 1. verdenskrig).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links