Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380646
Sted- og lokalitetsnummer
200405-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Stenderup I, art.nr.17, bd.I, bl.45, kortbl.13, prcl.52. Høj, "Korsbjærghøj", "Bispehøj", 4 x 31 m. Den nordlige del af højen nogenlunde velbevaret, omend flere flade eller lidt konkave tilgroe- de afgravninger ses. Højens midterste og sydlige del har et meget stort tilgroet krater, der når ud gennem siden mod SØ. Mod SV har også større nu tilgroede afgravninger fundet sted og den sydligste og vestligste del af højen er stærkt afgravet og nu dyrket mark. Græsgroet i udkant af ager. (Midt i nordre top er ganske nylig (foråret 1956) gravet et hul ca. 1,8 x 1,8 m stort og godt 2 m dybt, den opkastede jord er kastet lige syd for hullet. De energiske gravere er 2 drenge. Jeg talte med en af dren- genes fædre, der lovede at drengene skulle kaste jorden tilbage. Intet anlæg synes at være forstyrret ved gravningen. Skaden udbedret iflg. medd. (se kort bag i fredningsrejsen).

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Godt 4 M. høj, Diam 24 M. Den sydlige Del er ganske udgravet og Gravninger er naaet ind over Midten, mod Nord mindre Huller. Græsgroet i Ager. Der er fundet en Stendynge paa c 10 Læs Sten, hovedstore, bl.a. ogsaa 2 Stykker af en Kværnsten. "Bispehøj."
1928
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Korsbjærghøj", "Bispehøj" 4 x 31 m. Den nordlige del af højen nogenlunde velbevaret, omend flere flade eller lidt konkave tilgroede afgravninger ses. Højens midterste og sydlige del har et meget stort tilgroet krater, der når ud gennem siden mod SØ. Mod SV. har også større nu tilgroede afgravninger fundet sted og den sydligste og vestligste del af højen er stærkt afgravet og nu dyrket mark. Græsgroet i udkant af ager. (Midt i nordre top er ganske nylig (foråret 1956) gravet et hul ca. 1,80 x 1,80 m stort og godt 2 m dybt, den opkastede jord er kastet lige syd for hullet. Intet anlæg synes at være forstyrret ved gravningen.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links