Oversigt - set fra SØ
.
Oversigt - set fra SV
.
Detalje af mulig dæksten - set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272814
Sted- og lokalitetsnummer
010107-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2011 e.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3700 f.Kr. - 3001 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Megalitanlæg. Ruin af stort megalitanlæg. Anlægget er 25 m i diameter. Hele midterpartiet er bortgravet og fremstår som et hul, 10 m i diameter og 1,5 m dybere end det oprindelige terræn. Anlægget fremtræder nu som en uregelmæssig cirkulær vold, men en 4 m bred åbning i S. Voldens højde er fra 0,5 til 1,6 m over det oprindelige terræn. I ”SØ-hjørnet” fremtræder en del af volden som en bunke jord, 1,6 x 8 m stor. I et hul i dens top ses Ø-delen af en 1,5 m lang og 0,4 m høj sten, orienteret N-S. Stenen minder umiskendeligt om en dæksten - måske dækstenen til en gang(?).

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal restaurering - KulturstyrelsenStørre trærod, træstamme og hænger efter stormfald blev fjernet fra fortidsmindet. Fortidsmindet har ikke lidt skade, da den store rodvælter sad i kanten af fortidsmindets østlige side med mange omrodede paksten og/eller deponeret marksten. Rundt om på fortidsmindet blev gjort fund af knust flint, tørmursfliser, større sprængte sten og et par enkelte større sten i l sænkning mod syd og i opgravet fyld mod sydøst.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links