Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42139
Sted- og lokalitetsnummer
230201-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Oval høj med dyssekammer. Højen måler 1,5 x 11 x 16 m og er omgivet af 18 randsten. Kammeret - midt på højen - består af 2 sten i hver langside og een sten for enden. De to østlige er kløvede. Gravkammeret måler i bunden 1 x 1,7 m. Højden til dækstenens underside 1 m. Bunden er belagt med et 5 - 8 cm tykt lag brændte flintsten. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Bevaret er en rund, hvælvet Jordhøj, 1,75 x 13 m, dog en Del skæmmet ved flade Afgravninger. Midt paa den i en Sænkning en større Sten, eneste Rest af Kammeret. Ved østre Fod et ubrudt Stykke af Fodkransen paa ialt 5 Sten. I tæt Kratskov. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI dagene 5-16/5 1935 og 11-20/5 1936 restaureredes 4 mindesmærker fra stenalderen (sb. 3,4,5 og 7). Højen, som omgiver dyssekammeret, har en nærmest oval form. Der er kun bevaret 17 randsten. En mindre undersøgelse af gravkammeret blev foretaget i sammenhæng med restaureringen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOval høj med dyssekammer. Højen måler 1,5 x 11 x 16 m og er omgivet af 18 randsten. Kammeret - midt på højen - består af 2 sten i hver langside og een sten for enden. De to østlige er kløvede. Gravkammeret måler i bunden 1 x 1,7 m. Højden til dækstenens underside 1 m. Bunden er belagt med et 5-8 cm. tykt lag brændte flintsten. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 145: 141-145. Blommeskobbel (rød) med runddysse II, s. beretning - tegn. etc. i bilagsmappen.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksningen skal trækkes væk fra højen og den skal soigneres sammen med 4213:6, 7 og 8. Bevoksning: 1984: Mos og Løvkrat
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links