Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312836
Sted- og lokalitetsnummer
020406-22
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Yngre bronzealders kiste i rest af "Borghøj"; kisten 0,77 x 0,45 m, af 5 bæresten (een i den ene side og 2 i den anden, een for hver ende) og tre dæksten.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBorghøi, overpløiet, ved Pløining ere mange Stene fundne i den. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1889
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI januar 1930 gav ejeren tilladelse til, at der blev gravet jord af Borghøj - i forvejen var der kørt 100 læs af højfylden bort og anvendt til planering på Hvedstrup kirkegård. Under det aktuelle gravearbejde stødte tjenestekarlen på en stor flad sten, der lå over en stenkiste med brændte menneskeknogler fra yngre bronzealder (Grav A). Fundet anmeldtes til Nationalmuseet af en lokal læge, der kort efter også indleverede de fundne oldsager (en enægget kniv med ornamentik på blad og greb, en syl med bevaret træskaft og en dobbeltknap). Han kunne samtidig oplyse, at der var dukket endnu en grav op. Også denne (Grav B) viste sig at være fra yngre bronzealder. Der var tale om en sammenfalden og noget forrådnet egebulkiste, ca. 2 x 0,5 m i retning øst-vest. Den var anbragt på et underlag af hovedstore sten, omgivet af en stenpakning og formentlig også af et lag tang. I kisten lå en aflang dynge brændte knogler, og oven på den var gravudstyret placeret. Det omfattede et bronzesværd med næsten helt bevaret fæste af horn og med guldbelægning på sidekanter, grebknap og ved overgangen til klingen, en dobbeltknap ligeledes med guldbelægning, en ragekniv og en nål med knopper på hovedet ("vortehovednål"). Nationalmuseet foretog derefter en udgravning, og på bunden af højen fandtes en stor stendynge, som dækkede over den centrale grav, en bortrådnet egekiste (Grav C). Graven indeholdt et bronzesværd med rester af træskede, to tutuli ligeledes af bronze, to små bronzespiraler samt to ravperler. Desuden var den dødes tænder bevaret ligesom rester af det koskind, han havde været indsvøbt i. Der skal tidligere, omkring 1870, være fundet flere grave i højen.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidYngre Bronzealders Kiste i Rest af "Borghøj", Kisten 0,77 x 0,45 m, af 5 Bæresten (een i den ene Side og 2 i den anden, een for hver Ende) og tre Dæksten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkiste(?) på "Borghøj". Det fredede område måler ca 5x3 m (retning N-S) højde ca 0,8 m over terræn. Det er en græsklædt højning med tilgroede og ophobede marksten, så kisten ikke kan ses. Da jeg ikke mener ejeren kan sætte den istand, har jeg ikke påtalt stendyngen. Ligger på større ret flad morænebakke med vidt udsyn også til andre anlæg, ca 300 m fra offentlig vej - ingen adgang. Den ligger på en nedpløjet høj ca 25 m i diam, bevaret højde ca 1,0 m over terræn - den overpløjede høj burde fredes. Ejeren bor ikke på Gammelsøgård men driver jorden, bad bekendte (jeg tilfældigt mødte) bede ham om at undlade at lægge flere sten på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot landskabelig beliggenhed med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links