oversigt, set fra NV
.
oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282450
Sted- og lokalitetsnummer
030410-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Brændtebjerg" 3 x 21 m. Top og sider affladet. Græsgroet med enkelte buske. I ager. NMI: Høj "Brændtebjerg" 3 x 21 m. Top og siden affladet. Af nordsiden er en del bortgravet efter sigende af Johs. Glob, der vilde have gravet højen ud, men måtte opgive det, da han blev uens med ejeren. Alle gravninger til- groet og ingen større skade sket. Græsgroet med enkel- te buske. I ager. Køn høj, der præsenterer sig smukt set fra vejen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bræntebjerg" er en anselig Gravhøj, der i fordums Dage er set paa røde Pæle og Troldene i lystig Dans under den. Der er gravet i dens Top og i Siden, hvorved en Urne med brændte Ben skal være fundet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Brændtebjerg 3 x 21 m. Top og Sider affladet. Af Nordsiden er en Del bortgravet efter Sigende af Johs. Glob, der vilde have gravet Højen ud, men maatte opgive det, da han blev uens med Ejeren. Alle Gravninger tilgroet og ingen større Skade sket. Græsgroet med enkelte Buske. I Ager. Køn Høj, der præsenterer sig smukt set fra Vejen.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Brentebjerg". 3,5 x 22 x 20 m. Stor høj med flad top , ca.7 m. i diameter. Ret stejle sider, især mod nord hvor der ses en del sten i højsiden. Lige nordvest for højen en gammel bunke marksten (mosgroede). I sydsiden en rævegrav, hvis ydre del er gravet ekstra ud med spade. Mod sydøst en lille, gammel nedgravning, ca.2 x 2 m., helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med fin udsigt. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links