Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
421234
Sted- og lokalitetsnummer
230210-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vollerup, bd. I, bl. 3, art. 11. Tingl.: 6/1 1934, Hans Petersen. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev. Anselig rund høj, "Bukkeshøj", 5 x 20 m, græs- og træbevokset. Toppen flad, siderne ret stejle. Lidt over nordre højfod, der står i en 1 m stejl skrænt mod vejen, ligger en sten, 0,4 m i diam. Højens overflade er noget uregelmæssig efter afgravninger. - (Foruden højen er 4 ege og en ledstolpe- sten med ejernavn P.H. 1764 fredede).

Undersøgelseshistorie

1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeget stor, rund Høj, nu 5 m høj, oprindelig dog sikkert noget højere, idet Toppen er noget affladet. Paa alle Sider stærkt afgravet, saa at Siderne er meget ujævne og stedvis staar som lodrette Brinker. Tværmaalet er nu omkring 20 m men maa oprindeligt have været betydeligt større. Dyberegaaende Udgravninger er ikke foretaget. - Græsklædt og bevokset med Krat i Ager. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger), efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.
1925
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJourn. nr. 100/34 henviser til en afskrift af deklarationen. Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig rund høj, "Bukkehøj", 5 x 20 m, græs- og træbevokset. Toppen flad, siderne ret stejle. Lidt over nordre højfod, der står i 1 m stejl skrænt mod vejen, ligger en sten, 0,4 m i diameter. Højens overflade er noget uregelmæssig efter afgravninger.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1955
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bukkeshøj". Siderne tæt bevokset med mindre træer og krat foruden de store, gamle træer. Flere huller i siden nær toppen. Meget uregelmæssig. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H og F 07.32 fra NNØ, 07.33 fra SØ. Senere tilføjelse: Plejeplan udarbejdet forår 1983. SUA.
1983
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger gemt i tæt krat og bevokset med træer.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links