Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29271
Sted- og lokalitetsnummer
010303-11
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 29/8 1899 (Gdr. Søren Nilausen) Diplom. "Danshøj",3 x 15 m; hele østsiden og det indre er fjernet; i bunden ses en aflang stenkiste af 4 bæresten og 8 rand- sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDanshøi (150' over Havets Niveau). Paa den nordl. Side 11 2/3', paa den sydl. 5' høi. V-Ø. 60', N-S 58 i Diameter. Den flade Top: V-Ø 33', N-S 35' i Diameter. Høien er afgraven paa Siderne, navnlig imod S. og i Toppen ved den østl. Side. I Toppen er der desuden flere lave Fordybninger. I det nordøstl. Hjørne ved Foden ligge 3 større Stene, hvoraf den vestligste staaer opreist 3 1/2' indenfor Foden, maaske en Randsten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1899
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNationalmuseet havde i sommeren 1899 fået underretning om, at en gårdejer i Græse var ved at bortkøre en del jord fra en gravhøj på sin mark. Det førte til museumsinspektør Hans Kjærs udgravning af Danshøj. Højen viste sig oprindelig at have været en langhøj fra neolitikum med et lille dyssekammer. I ældre bronzealder var der bygget en stor høj henover den. Den formodede primære begravelse heri var en mandsgrav fra midten af ældre bronzealder. På en stenlægning, hvorpå der havde stået en næsten helt formuldet trækiste, fandtes et bronzesværd, en pålstav, ligeledes af bronze, samt et fyrtøj, bestående af en ildslagningssten af flint og lidt svovlkis. Desuden fandtes ubrændte menneskeknogler. Graven var dækket af en mægtig stendynge, der må have været mindst 8-9 m lang og over 2 m høj. Gravhøjen indeholdt yderligere to bronzealdergrave.
1899
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Danshøj", 3 x 15 m, hele Østsiden og det Indre fjernet, i Bunden ses en aflang Stenkiste af 4 Bæresten, 8 Randsten.
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Hele Ø-siden og midten bortgravet. På højbund et stenkammer af 4 bæresten, en større sten ligger i kammeret ligesom der ligger flere større sten på højbunden omkring kammeret. Ved NV-højfod et luftmeldetårn. Mål: 2,3x20x16 m. På et areal N for højen er der nyplantede nåletræer helt til højfod. Påtale: For fredningsnævn. 18.4.89. Nåletræerne er der stadig - og en del løvkrat. Højen ville nok ses tydeligt - og flot - fra vejen i N, hvis træerne blev fjernet. MB. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links