Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
330623
Sted- og lokalitetsnummer
190305-16
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, helt ødelagt af 3 x 3 m stor gravning i østlige del til bunds, med krum gang mod V, hvor den mødes med en anden gang fra et hul SV for toppen, 2,5 x 1,5 m. Græs og træer i plantage. Højen afmeldt på sag F53-3117 *************************************

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 1,7 M. h., 15 M. br. I Toppen ses et 2,5 M. br., gabende Hul med udgang mod Øst. Højen er udgravet, den er lyngklædt og ligger i Hede.
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, helt ødelagt af 3 x 3 m. stor gravning i østl. del til bunds, med krum gang mod vest, hvor den mødes med en anden gang fra et hul SV for toppen, 2,5 x 1,5 m. Græs og træer i plantage.
1959
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFrigivet. J. 1337/59, till. t. sløjfning givet.
1986
Planlagt byggeri/anlæg - Museet på SønderskovBrørup kommune fremsatte lokalplansforslag til udstykning på matr. nr. 5 a og del af 5 t, jvf. lokalpalnsforslag 35. Arealet blev forslået udlagt til boligområde med ialt 12 grunde.
1987
Diverse sagsbehandling - Esbjerg Museum
1987
Byggeri og anlæg - Museet på SønderskovSb. 16, overpløjet gravhøj, C-fredet, formodentlig EGK. Fremsættelse af lokalplansforslag til udstykning på matr. 5 a samt del af 5 t, jvf. lokalplanforslag 35, fremsat af Brørup kommune. Arealet blev foreslået udlagt til boligområde med i alt 12 grunde. Den overpløjede gravhøj, sb. 16, lå i selve udstykningsarealet. Højen var stærkt forstyrret ved ældre og nyere gravninger, især i højtop og ind fra SØ. Den tidligere lodsejer havde påbegyndt sløjfning men ikke fuldendt dette. Efter besigtigelse, foretaget af Torben Dehn, Skov- og Naturstyrelsen, blev højen frigivet til undersøgelse, hvilket planlagdes udført i foråret 1987 af HBV. Jvf. endvidere ESM 1584.
1987
Museal besigtigelse - Museet på Sønderskov
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 165 og ESM 1584.
1987
Museal udgravning - Museet på SønderskovHøjen blev udgravet af HBV med deltagelse af museumsforeningens arkæologigruppe d. 27/4 - 4/5 1987. Højen var stærkt forstyrret og der fandtes ingen spor af en grav. Den var efter alt at dømme gennemgravet under 2. verdenskrig, hvor der i højtomten var anlagt en tysk stilling. Spredt i højfylden fandtes foruden adskillige moderne indslag lerkarskår (formodentlig EGK el. SN), 2 flintknive, 2 flintflækker, 1 tværpil og flintafslag. Diverse korrespondance, fundrapport, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, dias, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. Skov- og Naturstyrelsen, hvori oplyses til N01 at: Høj frednings-nr. 3306:23 (sb. nr. 16) beliggende på Debel matr. 5 a aflyses. Højen blev udgravet af HBV i sommeren 1987.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links