Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140365
Sted- og lokalitetsnummer
110112-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, en af "Dolmer Høje", 17 x 3,5 m. Top flad (diam.6 m). Stort brud fra top ned ad siden mod S og V; foden og højsiden stærkt afgravet mod N - V - SV; hul i østsiden (diam. 2,5 m); foden firkantet. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDolmerhøie [E. nr. 8 og 9, svarer til sb. 43 og 42, skitse i sognebeskrivelsen]. 8 i det Hele velbevaret, 53 Fod i Tværmaal, 13 Fod høi, enkelte mindre Udkastninger til Kartoffelkuler.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget Høj, 15 m. i Tværm., 3.3 m. h. Top affladet. Siden forneden mod NV, V og S. stærkt afgravet. Herved fandtes midt i Sydsiden en mandslang Gravkiste, tom, uden Dæksten. Den har vendt i NV-SØ, mod NV vare to Sidesten, 0.3 m. h., bevarede overfor hinanden med indbyrdes Afstand af 0.65 m. Mod SV. stod en tredje Sidesten, 0.4 m. l. Resten vare optagne, indtil 0.6 m. l. Bunden har ligget 1 m. over Højfod. - Foroven i Højsiden mod SV et større Brud. Mod SØ. var et 4 m. vidt Brud, frisk, 1.7 m. over Højfod ført 2 m. ind i Siden. Fra denne sidste Gravning stammede Fundet Nr. 980 i Thisted Museum, optaget ved Lærer Tilly, Hørsted: I en cirkelrund Stensætning vare fundne tre Urner. De to vare knuste, i den ene af disse fandtes en Ragekniv som hosstaaende Rids [skitse i sognebeskrivelsen], en fin Syl, godt 3 cm. l., samt et tyndt lille Brudstykke, 2 cm. l., af en Ring, alt af Bronze. I den tredje hele Urne (som hosstaaende Rids a) [skitse i sognebeskrivelsen] fandtes ovenpaa de brændte Ben et mindre ituslaaet Kar (samlet, Ridset b) [skitse i sognebeskrivelsen]. - Forneden i Højsiden mod NØ en Katoffelkule. Centralgraven skønnes urørt, egnet til Udgravning. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Den ene af 'Dolmerhøje', velbevaret, 17 x 4 m.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Dolmer Høje", 17 x 3,5 m. Top flad (Diam. 6 m.). Stort Brud fra Top ned ad Siden mod S og V, Foden og Højsiden stærkt afgravet mod N, V og SV. Hul i Ø-Siden (Diam. 2,5 m). Foden firkantet. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links