Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312620
Sted- og lokalitetsnummer
020404-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Dronninghøj" i Vesterskoven, ca. 2,5 x 15 m. Flad sænkning i toppen. Foden udvisket. Bevokset med enkelte store træer. Tinglysning af højen igang 1990: Høj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside.

Undersøgelseshistorie

1825
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter først at have udgravet den nærliggende Kongehøj fortsatte proprietær Schiøtz, Bognæsgaard, med den mindre Dronningehøj. Under en del små sten fandt han nogle knogler og noget forrådnet træ, sandsynligvis rester af en egekiste fra ældre bronzealder. Desuden indeholdt højen mange "små stengrave" (brandgrave?), men tilsyneladende ingen oldsager. Schiøtz indberettede i et brev sine iagttagelser til Oldsagskommissionen.
1825
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1840
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI et spadestiks dybde i den sydlige side af Dronningehøj fandtes i 1840 en urne af sort ler, belagt med et lag rødt ler. Urnen, som er fra yngre bronzealder, indholdt en ragekniv med spiralformet greb, smukt ornamenteret med bølgebånd samt en ligeledes ornamenteret bronzepincet. Genstandene, inkl. skårene fra urnen, indsendtes af proprietær Schiøtz.
1840
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDronninghøi, 7 1/4' høi, 50' i Diameter V-Ø, nu træbevoxet. I Høiens sydl. Side fandtes et Spademaal dybt: en Kniv og en Pincette af bronze (Mno. 5612-5613). I en anden Del af samme Høi er der fundet endel Smaastene og derunder nogle Ben samt endel forraadnet Træ (ifølge Brev fra Krigsraad Schiøtz af 20/6 1825 i det antiquar-topogr. Archiv). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Dronninghøj", i Vesterskoven, ca. 2 1/2 x 15 m. Flad Sænkning i Toppen. Foden udvisket. Bev. med enkelte store Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDronninghøj. Høj mål ca 2,5x15x15 m, rundet og hvælvet med en mindre sænkning i toppens vestside. Højen er bevokset med mindre egetræer (stammetykkelse 10-20 cm) og tæt brombærkrat - ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 200 m fra skovvej - ret utilgængeligt. På en langstrakt bakke med skråninger ned mod V og Ø. Vegetation hindrer udsyn. Afstand til offentlig vej ca 1,8 km. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Dronningehøj", 2,5 x 15 m. Mindre sænkning i toppens vestside.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links