3744 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332231
Sted- og lokalitetsnummer
030210-28
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/10 1896, greve hofjægermester U.J.A. Bernstorff- Mulius til Kattrup. Sammenskredet dyssekammer; kun 2 sidesten på plads, resten skredet ned i tidligere grusgrav. Højen 0,5 x 8 m, med 5 rand- sten i Ø.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Kanten af en Grusgrav findes et fritstaaende Gravkammer, bygget af 5 stærkt indadhældende Sten, 7' langt i Retn. ØNØ-VSV 4'8" bredt og 5' høit. Den vsv Endesten er væltet ned i Grusgra ven. Fra ØNØ er der en 1' bred Indgang til Kamret, hvilken dog nu er tilfyldt med Haandsten, tæt indenfor Indgangsaabningen sees en 2'4" lang Tærskelsten. Over Bærestenene ligger endnu Dækstenen, 7' lang. 10' fra Kamrets ønø Ende staar der i en Række fra N-S 5 Sten, som sikkert ere Randsten, om Kamret og har ligget i en Runddysse eller Langdysse, kan ikke sikkert afgjøres. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1892
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSammenskredet Dyssekammer, kun 2 Sidesten paa Plads, Resten skredet ned i tidligere Grusgrav. Højen 1/2 x 8 m. med 5 Randsten i Øst.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse. Højen måler ca 1x10x8 m i N-S'lig retning, afrundet form nu. Mod Ø ses 6 randsten, rundet sætning - opr. en runddysse antagelig. Højen mod V er bortgravet, så kamret er skredet ned i den retning (tidl. grusgrav). Der ses 2 bæresten (1 n + 1 Ø) + 2 væltede SV herfor. Dækstenen ligger ca 3 m i afstand, nedenfor kamret i ældre grusgrav, på oversiden? Både i ældre grusgrav og højens V'lige halvdel findes mange sten, både større og mindre, de store kan være bortvæltede randsten. Bærestenene rager ca 0,5 m op over højen, kamrets form uvis, 4-sidet med lige store bæresten? Tilvokset med birketræer og løvtræer + buskads. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ca 100 m fra frusvej og 375 m fra landevej. Ejer: 3322.32. ** Seværdighedsforklaring ** Rund?dysse, ret højt i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links