Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282815
Sted- og lokalitetsnummer
010309-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Eghøj", 3 x 15 m, stærkt forgravet og siderne, især øst og vest, stærkt afgravede.

Undersøgelseshistorie

1845
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Eghøi", stærkt afgraven. C.J.Thomsen skal for 40 Aar siden [1850] have gravet i Høien, der fandtes 2 Bronzesværd, den omslutter et stort Gravkammer, der ikke skal være helt udgravet. Det ene Sværd afgaves til Museet f.d.n.O. - I Museets Archiv opbevares (med Overskriften "Kæmpegraven i Herlev ved Frederiksborg") Grundtegning af en Høi, 66' i Diameter V-Ø, inde i Høien en rund Stensætning (Kreds) og Dækstene til et Gravkammer, s. for dette 2 lange Stene, paa den ene Mærket [et kors med et overskrevet v] og dertil bemærket:" 1 angiver, hvor Sværdene ere fundne". Tegningen er af Lunddahl. - Det er øiensynlig den samme Høi som Eghøi, hvis Eier meddelte mig, at de to Sværd vare fundne paa den ene af de 2 lange (nu bortførte) Stene (Indgang til Kamret). Bevoksning: 1982: Græs
1890
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Eghøj", 3 x 15 m, stærkt forgravet og Siderne, især mod Ø og V, stærkt afgravede.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,8 x 22,0 x 21,0 m. Meget forgravet, især ved Ø-højfod og på V-højside, dog også på højtop. 2 store sten på S- og SV-højside. Rævegrave i højtop. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links